Thomas F. Fritz

1136 Washington Ave

Detroit Lakes, MN 56501