Stanley Scott

5020 Lake Shore Rd

Hamburg, NY 14075