Shobha Parikh

3257 Placido Ct

San Jose, CA 95135