Scott Soule

2521 Hamburg St

Schenectady, NY 12303