Robert Fatakhov

3118 Steinway St

Astoria, NY 11103