Richard M. Smith

3611 S Georgia St

Amarillo, TX 79109