Nicholas W. Kanakares Jr.

14934 S Saint Andrews Ave

Olathe, KS 66061