Kathy S Kim

4150 SW 110th Ave

Beaverton, OR 97005