John Abdelmessih

6887 Dixie Hwy Ste A

Clarkston, MI 48346