Howard Kim

30 Aulike St Ste 308

Kailua, HI 96734