Hiroyoshi Shimono

433 E Wardlow Rd

Long Beach, CA 90807