Glenn R. Sheumaker Jr.

6731 US Hwy 98 N

Lakeland, FL 33809