Edward G. Khamis

31701 Plymouth Rd

Livonia, MI 48150