Edisa Karamitri

3156 Steinway St

Astoria, NY 11103