Charles E. Vandiver

PO Box 1008

Meeker, CO 81641